Uslovi koriscenja

Na platformi je zabranjeno izlaganje markirane robe. Svaki izlozeni aritkal robe bice uklonjen sa sajta.

Na platformi je potrebno izlagati robu koju trenutno posedujete, a ne koju mozete da porucite pa da kupac nahnadno dobije. Razlog definisanja ovog uslova jeste sto bolja komenikacija vas i kupca.

Na naruzbine koje su dospele od kupca morate odgovoriti najkasnije u trajanju od 3 radna dana od dana dospeca.

U slucaju isporuke robe koja ne odgovara opisu i kvalitetu prikazanom kupcu prilikom kupovine nalog od tog prodavca bice blokiran i sva izlozena roba uklonjena sa platforme.